BEDNAR - Aussaat und Düngung
BEDNAR - Bodenbearbeitung
BEDNAR - Bodenbearbeitung
BEDNAR - Umgang mit den Ernterückständen
BEDNAR - Zwischenreihen & Reihenkultivierung
 

Maschinenübersicht:

Säeinheit,
ALFA DRILL,

Drillmaschine
OMEGA OO_FL, OMEGA OO_L, CORSA CN

Düngervorratsbox
FERTI-BOX FB, FERTI-BOX FB_F, FERTI-BOX FB_TN, FERTI-CART FC 3500, COMBO SYSTEM CS

BODENBEARBEITUNG
Kurzscheibenegge
SWIFTERDISC XN, SWIFTERDISC XO_F, SWIFTERDISC_XE, SWIFTERDISC XE_PROFI, ATLAS AN_PROFI, ATLAS AO_PROFI, ATLAS AE_PROFI, ATLAS AO_L

Saatbettkombination
SWIFTER SN, SWIFTER SO_F, SWIFTER SO_PROFI, SWIFTER SE, SWIFTER SM

Universeller Träger
CADDY CD

BODENBEARBEITUNG
Universalgrubber
VERSATILL VO_PROFI, FENIX FO, FENIX FN_L

Kombinierter Bodenlockerer
ACTROS RO

Tiefenlockerer
TERRALAND TN, TERRALAND TN_PROFI, TERRALAND TO, TERRASTRIP ZN

Kombiniertes Meißelschar
TERRALAND DO

Gezogene Walzen
CUTTERPACK CT, PRESSPACK PT

UMGANG MIT DEN ERNTERÜCKSTÄNDEN
Strohstriegel
STRIEGEL-PRO PN, STRIEGEL-PRO PE

Mulchen
MULCHER MO, MULCHER MZ, MULCHER MM

ZWISCHENREIHEN / REIHENKULTIVIERUNG
Reihenkultivierung
ROW-MASTER RN_S, ROW-MASTER RN

Reihengrubber
STRIP MASTER EN